Čs. sociální demokracie ve službách reakce : kritika postupu čs. sociální demokracie od roztržky strany.

Skála, Jan
Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1923. 96 s.