Črty zo slovenskej literatury.

Menšík, Jan
Tatran, 1920. 114 s.