Credo : úvahy o apoštolském vyznání víry.

Opatrný, Aleš
3., upr. vyd. Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1995. 66 s.
Edice: Základní otázky víry ; sv. 1