ČR vstupuje do NATO : mezi madridským a washingtonským summitem.

Ústav mezinárodních vztahů, 1998. 131 s.