Čo rozprávajú proroci.

Kosidowski, Zenon
1. vyd. Obzor, 1970. 442 s.