Člověk věda technika : k marxisticko-leninské analýze vědeckotechnické revoluce.

Vyd. 1. Nakladatelství Svoboda, 1973. 374 s.