Člověk, svět a filosofie : základy marxistické filosofie ; pro potřeby VUML. [Díl] 3.

Kubeš, Miloslav; Křížkovský, Ladislav
1. vyd. Svoboda, 1966. 142 s.