Človek Jób sa prihovára Bohu.

Lippert, Peter
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1980. 206 s.