Človek dokáže všetko.

Kiseľev, Vladimír
1. vyd. Slov. vydav. politickej lit, 1962. 293 s.