Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice.

Vyškovská, Magdaléna
3., aktualiz. a dopl. vyd. Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 204 s.
Edice: Téma