Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice.

Winterová, Alena
3. aktualiz. a dopl. vyd. Linde, 2004. 691 s.
Edice: Vysokoškolské právnické učebnice