Citlivé město : (eseje z mytopoetiky).

Hodrová, Daniela
1. vyd. Akropolis, 2006. 414 s.