Čítanka z dějin mezinárodního dělnického hnutí a KSČ : [čítanka povinné studijní lit. pro 1. roč. vys. škol v ČSR.

4., upravené vyd. SPN, 1984. 443 s.
Edice: Knižnice výuky marxismu-leninismu