Čítanka výkresů ve stavebnictví.

Doseděl, Antonín
3. dopl. vyd. Sobotáles, 2004. 242 s.