Čítanka svatojanská : vydaná péčí Výboru svatojanského pro oslavu 200. výročí kanonisace v Praze. Sv. 1, Náboženská osobnost Svatého Jana Nepomuckého.

Bitnar, Vilém
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1932. 381 s.