Čítanka pro vyšší ročníky čtyrletých a tříletých odborných škol.

Hönig, Otakar
Vyd. 2., upr. a rozš. Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 355 s.