Čítanka pro střední odborná učiliště.

Ryšánková, Jarmila
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 2 sv
Edice: Učebnice pro střední školy