Čítanka pro první třídu škol středních.

2. vyd. nezm. dle nov. pravop. uprav. otisk I. vyd. Jednota čes. filologů, 1905. 166, 4 s.