Čítanka pro druhou třídu škol středních.

Vykoukal, František Vladimír
Osmé vydání. Jednota českých filologů, 1929. 274 s.