Čítanka pro 2. ročník gymnázií.

Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2005.