Čítanka dějin náboženství.

Demjančuková, Dagmar; Špilerová, Štěpánka
1. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 549 s.