Čítanka 4 : česká a světová literatura 1945-2006 : [pro 4. ročník středních škol].

Martinková, Věra
3., [upr. a rozš.] vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4. vyd.). Tripolia, 2007. 415 s.
Edice: Edice českého jazyka a literatury