Číslicové integrované obvody : konstrukční katalog : unipolární řada CMOS : mikroprocesorové a podpůrné obvody : polovodičové paměti : IO pro všeobecné použití.

1. vyd. Tesla Eltos, 1990. 608 s.