Cíno-wolframové rudy, drahé a dekorační kameny : Sborník 5. sympozia 22.- 23.11. 1977.

Ústřední ústav geologický, 1978. 218 s.
Edice: Zdroje nerostných surovin rozvojových zemí