Čiňme pokání : 6 postních promluv s připojenou promluvou na Veliký pátek.

Bureš, Karel
Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1927. 50 s., 1 list