Cíle a překážky : román.

Champol, M
nákl. vl, 1913. 403 s.
Edice: Románová příloha Národní politiky