Cikáni.

Mácha, Karel Hynek; il. Polášek, Viktor; ed. Krčma, František
V. Šmidt, 1949. 124 s.