Chronologie a nástin dějin všeobecných.

České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer), 1927. 82 s.
Edice: Praktické příručky studentské ; sv. 4