Chováme exotické ptactvo.

Podpěra, Petr
2. vyd. Svépomoc, 1981. 106 s.,96 s. obr. příl