Choroby zažívacieho ústrojenstva a ochrana pred nimi.

Rázus, Martin
1. vyd. Výskumný ústav zdravot. osvety, oblastný ústav pre Slovensko, 1953. 11 s.
Edice: Pômocka prednášateľovi ; Sv. 3