Choroby a škůdci pěstovaných druhů léčivých rostlin.

Neubauer, Štěpán; Klimeš, Karel; il. Král, Jiří; il. Liška, Petr
Avicenum, 1987. 77 s.