Chodící legendy : reportážní eseje.

Korte, Oldřich František
2., rozš. vyd. Spektrum, 1991. 164 s.