Chodí mezi námi- : pražský detektivní román.

Tůma, Ladislav
Pražská akciová tiskárna, 1926. 267 s.