Chemie pro gymnasia a reálná gymnasia. Díl 2, Anorganická chemie pro pátou třídu.

Mašek, František; Němeček, Hynek; ed. Křehlík, František
4. vyd. Česká grafická Unie, 1926. 165 s.