Chemické způsoby předcházení a zdolávání důlních požárů : Určeno báňským technikům, ved. protipožárních čet na dolech a prac. ve výzkumu.

Šebor, Gustav; Hofbauer, Ivo
2., dopln. vyd. SNTL, 1962. 139, [1] s.
Edice: Hornické aktuality ; Sv. 10