Chemické tabulky anorganických sloučenin.

Březina, František
Vyd. 1. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 344 s.