Cheb, křižovatka světa.

Slavík, Jaroslav
Vydání první. Místní rada osvětová, 1948. 63-[I] s.