Chcete být zdraví, aneb, Život bez chorob.

Červený, Karel; Červená, Drahomíra
Salvo, 1991. 178 s.