Cesty k nekonečnu : základné otázky prirodzenej teológie.

Hlinka, Anton
Vyd. v Odkaze 1. Odkaz, 1991. 189 s.