Cesty bojovníka budovatele : [Publ. o R. Peškovi].

Rohel, Jan; Březina, Alfons
3., rozš. a dopln. vyd. Muzeum revolučních bojů a osvobození, 1984. 77 s.