Cestopis t. zv. Mandevilla.

Mandeville, John de
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1911. xxxix, 347 s.
Edice: Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina 1, Řada 1, Památky řeči a literatury české ; č. 9