Cesta životem.

Říčan, Pavel
Vyd. 2., přeprac. Portál, 2004. 390 s.