Cesta svatého Vojtěcha.

Durych, Jaroslav
Benediktinské opatství, 1940. 97 s.