Český ráj : Chráněná krajinná oblast.

Maršálová-Němejcová, Marie
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody Východočes. kraje, 1968. [8] s.