Český jazyk 3.

Martinková, Věra
5. vyd., 2., přeprac. vyd. v nakl. Tripolia. Tripolia, 2002. 255 s.
Edice: Edice českého jazyka a literatury