Český jazyk 2.

Martinková, Věra
2., přeprac. vyd. v nakl. Tripolia, (Celkově 4.). Tripolia, 2002. 207 s.
Edice: Edice českého jazyka a literatury