Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století : sborník přednášek z cyklu uvedeného ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze od září 1999 do června 2000.

ed. Pavlát, Leo
Židovské muzeum, 2000. 119 s., 16 obr. příl