Československé umění : 134 reprodukce vynikajících architektur, plastik, maleb a prací uměleckého řemesla v Československu od pravěku do doby současné.

Vesmír, 1926. 47-[I] s.