Československé integrované obvody : vlastnosti a použití : určeno [též] žákům odb. škol.

Stach, Jan
SNTL, 1975. 335, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. literatury