Československé dějiny do roku 1918 : učebnice pro gymnasia a střední odborné školy : učební text pro 2.-4. ročník gymnasií, 1.-2. ročník gymnasií pro pracující, 1.-2. roč. středních odborných škol.

Husa, Václav; ed. Husová, Marie
10., přeprac. a dopl. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 264 s., obr. příl
Edice: Učebnice pro gymnasia a střední odborné školy